Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek

Tani hosting

Zawartość

Opis
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!

Ebook "Dokumentacja pracownicza" to praktyczne kompendium wiedzy na temat prowadzenia teczek pracowniczych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Czy wiesz gdzie, w jakie sposób i jak długo przechowywać dokumenty?

W ebooku "Dokumentacja pracownicza" znajdziesz odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Czy prawidłowo kwalifikujesz pisma kadrowe w częściach A, B i C teczki pracownika?
 • Jak długo musisz przechowywać dokumenty byłych pracowników?
 • Jak zlecić prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji firmom zewnętrznym?

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Zasadniczą część publikacji "Dokumentacja pracownicza" stanowią przykładowo wypełnione wzory pism w sprawach kadrowych. Przejrzyste tabele zawierające wykaz dokumentów gromadzonych w częściach A, B i C ułatwią zakwalifikowanie pisma to właściwej kategorii.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Teczka pracownika jest bowiem podstawowym zbiorem dokumentów, który jest dowodem na przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawcę. Dlatego też instytucje mające prawo kontrolować i nadzorować proces pracy u pracodawców traktują dokumentację pracowniczą jako podstawowe źródło wiedzy o sposobie realizacji tego obowiązku.

Akta pracownicze to ujednolicona, składająca się z trzech części dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany przechowywać.

Przemysław Ciszek - fragment ebooka "Dokumentacja pracownicza"

W ebooku "Dokumentacja pracownicza" znajdziesz m.in. wzory następujących dokumentów pracowniczych:

 • Umowa o pracę
 • Wniosek o zastosowanie skróconego tygodnia pracy
 • Umowa o zakazie konkurencji
 • Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Niniejsze opracowanie w formie elektronicznej stanowi fragment publikacji pt. „Teczka kadrowca. Pracownik od przyjęcia do zwolnienia” (Wydawnictwo BECK, cena 199 zł), który jest obszernym i szczegółowym opracowaniem poświęconym dokumentacji pracowniczej.

Osoby, które potrzebują jedynie wzory najważniejszych dokumentów kadrowych i praktyczny komentarz o zasadach prowadzenia dokumentacji zachęcamy do skorzystania z ebooka "Dokumentacja pracownicza"

Spis treści

Spis treści ebooka "Dokumentacja pracownicza"

 • I. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 1. Dokumentacja związana z podjęciem pracy przez pracownika
 • 2. Żądanie zaświadczenia o niekaralności
 • 3. Dokumenty pracodawcy
 • II. Akta osobowe pracownika i inna dokumentacja
 • 1. Układ akt osobowych pracownika
 • Część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
 • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • 2. Inna dokumentacja
 • III. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy
 • IV. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracownika
 • V. Dokumentacja pracownicza wobec likwidacji zakładu pracy
Opinie

Lektura zawiera wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia i prowadzenia spraw pracowniczych. Szczegółowo opisuje każdą z części akt osobowych. Występujące w niej dodatkowo wzory formularzy i pism pozwalają ułatwić pracę w dziedzinie dokumentacji pracowniczej, a jak wiadomo jest to jeden z najczęstszych problemów występujących w każdej firmie. Brakuje tu tylko wzoru idealnie prowadzonej teczki osobowej pracownika.

Natalia U.

Bardzo przydatna pozycja dla małych przedsiębiorców - wszystko wyjaśnione, dołączone przykładowe formularze. Cieszę się, że kupiłam tę książkę!

Aleksandra W.

Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (1 vote)
Czytaj online darmowy fragment ebooka: 

Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek
W ebooku "Nawiązanie stosunku pracy" znajdziesz gotowy wzór umowy o pracę, która zabezpieczy Twoje interesy. Ebook "Nawiązanie stosunku pracy" zawiera również porady ekspertów dotyczące zawierania umowy o prace. ...
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook "Pracownik niepełnoetatowy" to profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów. Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na...
Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / A. Gronowicz i B. Lenart
W ebooku "Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz 25 przydatnych wzorów z zakresu: urlopów, czasu pracy, wynagrodzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, odejścia z pracy, powstrzymania się od pracy...
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook "Rada pracowników w firmie" to 20 gotowych wzorów dokumentów, które ułatwiają organizację wyborów i sprawne funkcjonowanie rady pracowniczej w firmie Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w...
Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" to kompendium informacji na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych. Od dziś załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie Ci niewiele czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak...
X

Inne publikacje tego autora:

Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek