Laozi

Tani hosting

Laozi (również Lao-tzu, Lao Tse, Lao Tsy, Lao-Cy,老子, Li Er, Li Dan; ok. VI w. p.n.e.),(wym. [ˈlaʊˈdzʌ]; chiń.: 老子; dosł. „Stary Mistrz”); nazwisko: Li Er (李耳); nazwisko pośmiertne: Li Dan (李聃) – półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu. Autor Daodejing (Tao Te Ching), jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego. Istnienie Laozi nie zostało definitywnie potwierdzone historycznie. Według tradycji żył w VI w. p.n.e., a więc był współczesny Konfucjuszowi.

Tao Te Ching / Laozi

Darmowy ebook Tao Te Ching - Laozi
Darmowy ebook Tao Te Ching - Laozi

Polskie tłumaczenie starożytnej księgi " Tao Te Ching ", która odcisnęła niebagatelne piętno na ludzkich umysłach na przestrzeni ostatnich 2500 lat.

Mądrość zawarta w kilkudziesięciu krótkich rozdziałach stanowi kwintesencję dążenia do doskonałości - osiągniętej w umyśle, sercu i duszy. Autorem tłumaczenia jest Wojciech P. P. Zieliński .

Kilka...

Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System